Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 126(2021) Trang: 46-53
Tác giả: Nguyễn Văn Thu
Tạp chí: Khoa học Công Nghệ Chăn Nuôi
Liên kết:

Nghiên cu này được thc hin nhm kho sát ảnh hưởng ca mức độ du da bsung trong khu phần đến vic
tn dng thức ăn, tích lũy nitơ và các thông số dch dcca cu tăng trưởng để khuyến cáo cho các nghiên cu
ng dng trong nuôi dưỡng. Năm cừu đực vi khối lượng trung bình là 16,0±1,58 kg (Mean ± SE) được btrí
theo hình vuông Latin vi 5 nghim thc và 5 giai đoạn. Các nghim thc bao gm 5 mc du da trong khu
phn (%DM) t0, 1, 2, 3 và 4% tương ứng vi nghim thc DD0, DD1, DD2, DD3 và DD4. Mỗi giai đoạn thí
nghim là 14 ngày gồm 7 ngày để cu thích nghi vi khu phn và 7 ngày để ly mu. Kết qucho thấy lượng
tiêu thhàng ngày ca vt cht khô (DM), hữu cơ (OM) và chất béo (EE) gim dần (Pc b
sung du da từ 0 đến 4%. Năng lượng trao đổi (ME) ăn vào và tăng khối lượng được ci thiện khi tăng mức độ
ca các NT du da (P ỷ lệ tiêu hóa dưỡng cht (%) và hàm lượng nitơ tích lũy (g/con/ngày) không
khác bit (P>0,05) gia các nghim thc. N-NH3 và tổng axit béo bay hơi (ABBH) giảm dn vi sự tăng dần
mc bsung du dừa. Trong khi tăng khối lượng hàng ngày (g) thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P101, 109, 114, 106 và 103 g lần lượt các nghim thc DD0, DD1, DD2, DD3 và DD4. Kết lun ca nghiên cu
là khi tăng dần mc du da từ 0 đến 4% đã cải thin mc tiêu thụ năng lượng trao đổi và tăng khối lượng cu,
tuy nhiên có sgim DM, OM và EE tiêu th; và nồng độ N-NH3 và ABBH được ghi nhn. mc 2% du da
trong khu phn cừu tăng trưởng có trin vọng để khuyến cáo.
Từ khóa: Chất béo, dưỡng cht tiêu th, gia súc nhai li nhỏ, sinh trưởng, vi sinh vt dc.

Các bài báo khác
Số tạp chí Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang(2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Số tạp chí 245(2021) Trang: 8-10
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 370(2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Số tạp chí Tháng 12(2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Số tạp chí 130(2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 06(2021) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2021) Trang: 51-55
Tạp chí: JOURNAL OF MATERIALS & CONSTRUCTION
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Số tạp chí số đặc biệt(2021) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí cơ khí Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...