Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2021
Số tạp chí 126(2021) Trang: 55-78
Tạp chí: Nghiên cứu Quốc tế
Liên kết:

Nghiên cứu này dựa trên cách tiếp cận ngoại giao khoa học và phương pháp đánh giá chuyên gia để phân tích mối liên hệ giữa các công bố quốc tế về Biển Đông với các chính sách trên thực địa của Trung Quốc. Kết quả phân tích định tính (QDA) đối với 699 bài báo thuộc danh mục Scopus của các tác giả Trung Quốc cho thấy các lĩnh vực nghiên cứu về môi trường, năng lượng, khí tượng, thủy văn, địa chất, địa vật lý,... có ý nghĩa vượt trội so với nhóm chính sách kinh tế và quân sự. Lĩnh vực lịch sử có số lượng bài báo nghèo nàn, cho thấy điểm yếu trong yêu sách “quyền lịch sử” mà Trung Quốc theo đuổi. Tuy nhiên, ngoại giao khoa học trong vấn đề Biển Đông của Trung Quốc đang tạo ra những tác động mà Việt Nam cần cảnh giác, bao gồm “hiệu ứng chân lý ảo tưởng” (illusory truth effect) và xu hướng thao túng hiểu biết về
Biển Đông.

Các bài báo khác
Số tạp chí Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang(2021) Trang: 13-39
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
Số tạp chí 245(2021) Trang: 8-10
Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục
Số tạp chí 370(2021) Trang: 738-745
Tác giả: Phạm Văn Búa
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
Số tạp chí Tháng 12(2021) Trang: 76-80
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn Nuôi
Số tạp chí 130(2021) Trang: 123-129
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 06(2021) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2021) Trang: 51-55
Tạp chí: JOURNAL OF MATERIALS & CONSTRUCTION
Số tạp chí Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng và Bùi Minh Tâm(2021) Trang: 33-
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
Số tạp chí số đặc biệt(2021) Trang: 77-82
Tạp chí: Tạp chí cơ khí Việt Nam


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...