Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2018) Trang: 206-213
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Chlorine (NaOCl) thường được sử dụng khử trùng trong vệ sinh công nghiệp. Ngoài ra, chlorine thường được ứng dụng để sát trùng bề mặt các loại rau quả và thủy sản. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng sản phẩm phụ (như trihalomethanes-tiền chất gây ung thư) có hại sẽ được sinh ra khi có sự hiện diện của chất hữu cơ trong nước rửa sát trùng. Vì vậy, chlorine dioxide (ClO2) và axit peracetic (C2H4O3) được khuyến cáo sử dụng nhằm sát trùng bề mặt thực phẩm thay thế cho chlorine. Với mục đích đánh giá hiệu quả của dung dịch chlorine dioxide và axit peracetic đến sự giảm mật số vi sinh vật và chất lượng của rau mồng tơi (Basella alba), nghiên cứu tiến hành khảo sát với nồng độ chất sát trùng 25-100 ppm và thời gian 1-5 phút. Kết quả cho thấy sự giảm mật số vi sinh vật phụ thuộc vào loại chất sát trùng, nồng độ và thời gian ngâm khử trùng. Sự giảm mật số vi sinh vật có ý nghĩa khi so sánh rau rửa với chất sát trùng và rửa với nước (đối chứng) (pColiforms (tương ứng là 0,75 và 0,99) và E. coli (tương ứng là 1,31 và 1,63 log CFU/g). Mặt khác, kết quả đánh giá cảm quan cho thấy rau mồng tơi sau rửa với hai loại tác nhân sát trùng trên không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với mẫu đối chứng (p>0,05). Mặc dù, axit peracetic có giá thành cao nhưng nó có thể là chất sát trùng bề mặt thực phẩm hiệu quả thay thế cho chlorine.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 124-130
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 211-218
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 62-69
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 69-75
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 83-91
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 98-104
Tải về
Số chuyên đề (2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
19 (2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
17 (2019) Trang: 126-132
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Volume 74 Number 3 (2019) Trang: 49-58
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
(2015) Trang: 45-45
Tạp chí: Food Technology: “Towards a more efficient use of natural resources”
1 (2013) Trang: 319
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...