Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2-2018 (2018) Trang: 25-33
Tạp chí: Nông nghiệp và Phat triển nông thôn

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá kiến thức và thái độ của người tiêu dùng thực phẩm đường phố tại địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tổng cộng gồm có 400 đối tượng là những người tiêu dùng từ 8 địa bàn tỉnh Hậu Giang  tham gia nghiên cứu. Nhìn chung, người tiêu dùng có kiến thức và thái độ về an toàn thực phẩm đạt mức khá. Đối với kiến thức về an toàn thực phẩm, người tiêu dùng đạt mức trung bình và kém tương ứng là 48,25% và 22,25%. Ngược lại, người tiêu dùng có nhận thức tốt hơn về an toàn thực phẩm, cụ thể đạt mức tốt là 52% và mức trung bình là 40,75%. Kiến thức và thái độ của người tiêu dùng thì không bị ảnh hưởng bởi địa bàn điều tra cũng như giới tính của người tiêu dùng (p > 0,05). Tuy nhiên, độ tuổi, trình độ, thu nhập, đào tạo về an toàn thực phẩm và tình trạng hôn nhân có ảnh hưởng đến kiến thức và thái độ về an toàn thực phẩm của người tiêu dùng (p < 0,05). Phần lớn người tham gia nghiên cứu này thì dưới 45 tuổi (chiếm 91,25%) và chưa được đào tạo về an toàn thực phẩm (86%). Mặt khác, đa số người tiêu dùng không biết các tác nhân gây ngộ độc thực phẩm từ vi khuẩn gây bệnh như Staphylococcus aureus (69%), Salmonella (63%) và Escherichia coli (60%). Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở có thể sử dụng để xây dựng chiến lược và hành động phù hợp nhằm cải thiện an toàn thực phẩm đường phố nói chung và nhận thức của người tiêu dùng tại Hậu Giang nói riêng.

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 124-130
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 211-218
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 62-69
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 69-75
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 83-91
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 98-104
Tải về
Số chuyên đề (2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
19 (2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
17 (2019) Trang: 126-132
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Volume 74 Number 3 (2019) Trang: 49-58
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
(2015) Trang: 45-45
Tạp chí: Food Technology: “Towards a more efficient use of natural resources”
1 (2013) Trang: 319
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...