Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
26 (2021) Trang: 308-314
Tạp chí: Journal of Analytical Sciences – Vietnam Analytical Sciences Society

This study aimed to evaluate the level of contaminated coliforms and E. coli on sandwiches sampled in Ninh Kieu District, Can Tho city, Vietnam, and further testing of antibiotics susceptibility of E. coli. The results showed that the contaminations of coliforms on collected sandwiches taken at school, hospital, and market areas were 5.3±1.3, 5.4±0.8 and 5.3±0.6 log CFU/g, respectively; while the contaminations of E. coli at these areas were 3.3±1.5, 3.6±1.0 and 3.3±1.0 log CFU/g, respectively. 17/23 (73.9%) of E. coli isolates from the sandwiches were multi-antibiotics resistant. The high resistance was observed to ampicillin (87%) followed by tetracycline (60.9%), cefotaxime (56.5%), chloramphenicol (43.5%), and sulfamethoxazole/trimethoprim (39.1%). As the sandwiches are popular and favorite street food, it is suggested that the safety and the quality of the sandwiches should be controlled to ensure public health.

 
Các bài báo khác
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 124-130
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 211-218
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 62-69
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 69-75
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 83-91
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 98-104
Tải về
Số chuyên đề (2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
19 (2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
17 (2019) Trang: 126-132
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Volume 74 Number 3 (2019) Trang: 49-58
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
(2015) Trang: 45-45
Tạp chí: Food Technology: “Towards a more efficient use of natural resources”
1 (2013) Trang: 319
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...