Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2019 (2019) Trang: 247-251
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2019 (ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh): 4-6/9/2019
Liên kết:

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định sự lưu hành và tính chất đề kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn Salmonella phân lập trên heo và môi trường ở một số cơ sở giết mổ tập trung tại tỉnh Hậu Giang, trong thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 10/2018. Trong tổng số 246 mẫu phân lập, có 31 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella, chiếm tỷ lệ là 12,60%. Tỷ lệ dương tính với Salmonella trên heo và môi trường không có sự khác biệt, lần lượt là 11,67% và 12,60%. Mẫu nước có tỷ lệ vấy nhiễm Salmonella cao nhất (27,08%) trong các mẫu môi trường. Các chủng Salmonella phân lập được từ heo và môi trường ở lò giết mổ tại tỉnh Hậu Giang có tính nhạy cảm cao với hầu hết các loại kháng sinh; nhạy cảm cao nhất là với ciprofloxacin, colistin, gentamycin, và kanamycin (100%). Salmonella phân lập trong môi trường giết mổ đề kháng cao nhất với amoxicillin/clavulanic acid (20,83%); trong khi đó, Salmonella phân lập trên heo đề kháng cao nhất với ampicillin (57,14%). Trong 31 chủng Salmonella phân lập được, 7 chủng có khả năng đề kháng từ 2 đến 4 loại kháng sinh, với 6 kiểu hình đa kháng được ghi nhận.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 112-118
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 118-124
Tải về
(2019) Trang: 124
Tạp chí: The 2nd international Conference on Tropical Animal Science and Production 2019; Suranaree University of Technology - Thailand; 9-12/7/2019
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...