Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXIX (2022) Trang: 68-76
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y
Liên kết:

Đề tài được thực hiện từ tháng 5/2021 đến 11/2021 nhằm kiểm tra khả năng kháng kháng sinh, phát hiện một số gene kháng kháng sinh và đặc điểm di truyền của 28 chủng vi khuẩn Escherichia coli O157 phân lập từ bò tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua kết quả thực hiện kháng sinh đồ cho thấy vi khuẩn E. coli O157 nhạy cảm cao với ciprofloxacin, chloramphenicol và amikacin (100%), nhưng kháng cao với ampicillin (46,73%). Tổng số 21 kiểu hình kháng kháng sinh được ghi nhận, kiểu hình ghép phổ biến là Am+Bt+Co (10,71%). Các gene mã hoá kháng kháng sinh được phát hiện bằng bằng phương pháp PCR. Kết quả cho thấy tỷ lệ hiện diện của gene blaCTX-M1, blaampC chiếm tỷ lệ cao nhất (42,86%) và thấp nhất là blaSHV (10,71%). Có sự hình thành 24 kiểu hình gene kháng kháng sinh, trong đó, kiểu hình ghép gene phổ biến là blaTEM+blaSHV+blaCTX-M1+tetA+strA (10,71%). Mối quan hệ di truyền được xác định bằng phương pháp ERIC-PCR cho thấy các chủng E. coli O157 phân lập trên bò tại Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ tương đồng di truyền khá cao từ 60,00% đến hơn 80,00%. Đồng thời, sự tương đồng giữa các chủng không bị ảnh hưởng bởi địa điểm, giới tính, mục đích nuôi của bò được khảo sát. Do đó, sự hiện diện của E. coli O157 trên bò tại Đồng bằng sông Cửu Long là một vấn đề cần được quan tâm nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Từ khóa: bò; Đồng bằng sông Cửu Long; đề kháng kháng sinh; E. coli O157; quan hệ di truyền

Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 112-118
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 118-124
Tải về
(2019) Trang: 124
Tạp chí: The 2nd international Conference on Tropical Animal Science and Production 2019; Suranaree University of Technology - Thailand; 9-12/7/2019
2019 (2019) Trang: 247-251
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2019 (ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh): 4-6/9/2019
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...