Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
341 (2021) Trang: 109409
Tạp chí: International Journal of Food Microbiology

From July 2017 to Jan 2019, a total of 572 retail fresh vegetables were collected to clarify the contamination of Salmonella in the Mekong Delta, Vietnam. Salmonella was isolated from 74 (12.9%) of 572 samples. The isolation rate of Salmonella from retail fresh vegetables in the rainy season (15.3%) was significantly higher than that in the dry season (7.6%) (P < 0.05). Of 74 Salmonella isolates, Salmonella Weltevreden was the most predominant serovar (35.1%) identified from retail fresh vegetables in all of the wet markets. All S. Weltevreden isolates (100%) were susceptible to nine antibiotics examined. Thus, retail fresh vegetables were considered as an important potential vehicle of Salmonella transmission to humans in the Mekong Delta. These results provide important data for preventing and controlling human salmonellosis in this area. 

Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 112-118
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 118-124
Tải về
(2019) Trang: 124
Tạp chí: The 2nd international Conference on Tropical Animal Science and Production 2019; Suranaree University of Technology - Thailand; 9-12/7/2019
2019 (2019) Trang: 247-251
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2019 (ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh): 4-6/9/2019
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...