Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXVVIII (2021) Trang: 33-40
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
Liên kết:

Trong thời gian từ tháng 8/2020 đến 12/2020, tổng cộng 121 mẫu phân bò khỏe được thu thập trên tất cả các giống bò, lứa tuổi, giới tính tại các hộ chăn nuôi bò thuộc huyện Ba Tri, Bến Tre. Bằng phương pháp PCR, tỷ lệ hiện diện của vi khuẩn EHEC O45, O121  lần lượt là 4,13% và 7,44% trong mẫu phân bò; không có sự khác biệt giữa giới tính, độ tuổi. Tuy nhiên, sự hiện diện của chủng E. coli O45 trên bò sữa (10,81%) có tỷ lệ cao hơn bò thịt (1,19%). Không tìm thấy sự hiện diện của vi khuẩn E. coli O157 trên đàn bò được khảo sát trong nghiên cứu này. Kiểm tra sự đề kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn E. coli O45, O121 phân lập được bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch đối với 10 loại kháng sinh. Các chủng vi khuẩn E. coli O45, O121 trên bò nhạy cảm cao với amikacin và doxycycline (100%), kế đến là ofloxacin (85,71%) và ceftazindime (71,43%); tuy nhiên, đã đề kháng với streptomycin (50,00%), colistin (57,14%) và ampicillin (64,29%).

 
Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 112-118
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 118-124
Tải về
(2019) Trang: 124
Tạp chí: The 2nd international Conference on Tropical Animal Science and Production 2019; Suranaree University of Technology - Thailand; 9-12/7/2019
2019 (2019) Trang: 247-251
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2019 (ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh): 4-6/9/2019
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...