Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 118-124
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/05/2020

Ngày nhận bài sửa: 12/06/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

The prevalence of Salmonella Weltevreden and Salmonella Typhimurium in pigs and environmental husbandry in Vinh Long province

Từ khóa:

Động vật hoang dã, heo, môi trường, S. Weltevreden, S. Typhimurium,Vĩnh Long

Keywords:

Environment, swine, S. Weltevreden, S. Typhimurium, Vinh Long, wild animal

ABSTRACT

The study was conducted to investigate the prevalence of S. Weltevreden and S. Typhimurium in pigs and husbandry environment in Vinh Long province. The method of Salmonella isolation was followed TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017). In a total of 1,394 examined samples (288 samples of pig manure, 369 environmental and 737 wild animal samples), 146 samples were positive with Salmonella. The prevalence of Salmonella isolated in pigs, environments, and wild animals was not significant difference. Among Salmonella isolates, S. Weltevreden and S. Typhimurium accounted for 15.07% and 13.01%, respectively. In this study, S. Weltevreden was not present in lizard samples; S. Typhimurium was not present in wastewater and feed samples. S. Weltevreden and S. Typhimurium isolates were highly sensitive to 14/14 antibiotics surveyed (78.95%-100%). S. Weltevreden was resistant to 9/14 antibiotics, and S. Typhimurium was resistant to 6/14 antibiotics. Besides, Salmonella isolates also showed multidrug resistant to 2-6 kinds of antibiotics in 8 multi resistant types, in which, there multi-resistance types (Cu+Of, Cl+Bt, Sm+Te) were the most common types (9.76%).

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm khảo sát sự lưu hành của hai chủng Salmonella enterica serovar Weltevreden và Salmonella enterica serovar Typhimurium trên heo và môi trường tại tỉnh Vĩnh Long. Phương pháp phân lập Salmonella được thực hiện theo TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017). Trong tổng số 1.394 mẫu (288 mẫu phân heo, 369 mẫu môi trường và 737 mẫu động vật hoang dã) thì có 146 mẫu dương tính với Salmonella. Sự hiện diện của Salmonella phân lập được trên heo, môi trường và động vật hoang dã là không có sự khác biệt. Trong các chủng Salmonella phân lập được, S. Weltevreden và S. Typhimurium chiếm tỷ lệ lần lượt là 15,07% và 13,01%. S. Weltevreden không được tìm thấy trên các mẫu rắn mối; S. Typhimurium không được tìm thấy trên các mẫu nước thải và thức ăn trong nghiên cứu này. Các chủng S. Weltevreden và S. Typhimurium nhạy cảm cao với 14/14 kháng sinh kiểm tra (78,95%-100%). S. Weltevreden đề kháng thấp với 9/14 và S. Typhimurium 6/14 kháng sinh khảo sát. Ngoài ra, Salmonella đa kháng từ 2-6 kháng sinh với 8 kiểu hình, trong đó có 3 kiểu hình đa kháng (Cu+Of, Cl+Bt, Sm+Te) phổ biến nhất (9,76%).

Trích dẫn: Nguyễn Khánh Thuận, Nguyễn Đăng Khoa, Lâm Ngọc Điệp, Bùi Đại Nghị, Lê Thị Hồng Gấm, Lê Trọng Đức và Lý Thị Liên Khai, 2020. Khảo sát sự lưu hành của vi khuẩn Salmonella Weltevreden và Salmonella Typhimurium trên heo và môi trường tại tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5B): 118-124.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 112-118
Tải về
(2019) Trang: 124
Tạp chí: The 2nd international Conference on Tropical Animal Science and Production 2019; Suranaree University of Technology - Thailand; 9-12/7/2019
2019 (2019) Trang: 247-251
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2019 (ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh): 4-6/9/2019
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...