Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXVII (2020) Trang: 42-49
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
Liên kết:

10 con chó mắc bệnh Ca-rê đã được mổ khám tại Bệnh xá Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, từ tháng 1 đến tháng 8/2020 nhằm đánh giá mức độ tổn thương của phổi, gan, dạ dày và ruột của chó mắc bệnh. Kết quả mổ khám cho thấy, chó nhiễm bệnh Ca-rê có những bệnh tích như sau: viêm phế quản (70%), phổi xung huyết, xuất huyết (60%), gan hóa xám và ổ hoại tử (30%); ruột viêm, xuất huyết (100%), dạ dày viêm, xuất huyết, đầy khí (50%); gan sưng, xuất huyết, hoại tử (60%). Sau khi quan sát bệnh tích đại thể, tiến hành cắt lấy bệnh phẩm, cố định bằng formol 10%, làm tiêu bản vi thể theo quy trình phòng thí nghiệm và nhuộm theo phương pháp H&E, đọc kết quả dưới kính hiển vi quang học ở độ phóng đại X40 và X100 để đánh giá mức độ tổn thương của tế bào tổ chức. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bệnh tích vi thể của phổi bao gồm xung huyết, xuất huyết xuất hiện ở chó với tỷ lệ 100%, ổ hoại tử trên phổi chiếm 75%, thâm nhiễm tế bào viêm 100%. Chó mắc bệnh Ca-rê có nhu mô gan bị xung huyết (87,5%), xuất huyết (50%), hoại tử (50%) và thâm nhiễm tế bào viêm (100%). Ở dạ dày cũng xuất hiện bệnh tích vi thể như xung huyết, xuất huyết, hoại tử tế bào và thâm nhiễm tế bào viêm với tỷ lệ lần lượt là 50%; 87,5%; 75%; 62,5%. Bệnh tích vi thể trên ruột phổ biến là xuất huyết và hoại tử (87,5%), thâm nhiễm tế bào viêm (100%).

Từ khóa: Chó, CDV, bệnh tích, thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 112-118
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 118-124
Tải về
(2019) Trang: 124
Tạp chí: The 2nd international Conference on Tropical Animal Science and Production 2019; Suranaree University of Technology - Thailand; 9-12/7/2019
2019 (2019) Trang: 247-251
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2019 (ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh): 4-6/9/2019
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...