Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXVVIII (2021) Trang: 51-59
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định sự lưu hành các chủng E. coli phổ biến và gene độc lực stx2, eae của vi khuẩn E. coli trên 227 mẫu phân gà được thu thập tại trang trại, hộ nuôi và chợ tại huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long từ tháng 08/2020 đến tháng 12/2020. Bằng phương pháp phân lập và PCR, đã xác định được tỷ lệ dương tính của E. coli tại trang trại, nông hộ và chợ lần lượt là 67,82%, 76,25% và 75,00%. Trong tổng số 165 mẫu dương tính với E. coli, chủng O78 chiếm 20,61%, kế đến là chủng O1 (17,58%), chủng O18 (16,36%). Các kiểu ghép chủng của E. coli trên gà được xác định trong nghiên cứu này là O1+O18 (12,22%), O1+O78 (8,89%), O18+O78 (4,44)% và O1+O18+O78 (3,33%). Kết quả khảo sát gene độc lực cho thấy, gene stx2, eae hiện diện trên các chủng E. coli được định danh với tỷ lệ lần lượt là 34,44% và 8,89%. Kết quả cho thấy có sự hiện diện của E. coli chủng O1, O18, O78 mang gene độc lực nguy hiểm tại địa điểm nghiên cứu, và các chủng này có khả năng gây bệnh trên người và vật nuôi.

 
Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 112-118
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 118-124
Tải về
(2019) Trang: 124
Tạp chí: The 2nd international Conference on Tropical Animal Science and Production 2019; Suranaree University of Technology - Thailand; 9-12/7/2019
2019 (2019) Trang: 247-251
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2019 (ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh): 4-6/9/2019
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...