Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2020) Trang: 50-52
Tạp chí: Y học Thực hành
Liên kết:

Salmonella Weltevreden được tìm thấy phổ biến trên các loài thằn lằn; đồng thời, S. Weltevreden cũng được ghi nhận là một trong những tác nhân gây bệnh salmonellosis trên người tại khu vực Đông Nam Á. Trong nghiên cứu này, tổng số 30 chủng S. Weltevreden được phân lập trên thằn lằn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam được kiểm tra sự nhạy cảm đối với kháng sinh và sự lưu hành của các gene độc lực gây bệnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chủng S. Weltevreden phân lập được nhạy cảm cao với cefazolin, kanamycin, ofloxacin, oxytetracycline, streptomycin (100%), ampicillin (90%); và nhạy cảm thấp đối với colistin (60%), sulfamethoxazole/trimethoprim (46,67%). Ngoài ra, trên các chủng S. Weltevreden phân lập được, bằng phương pháp PCR đã xác định sự hiện diện của 7/7 gene độc lực được khảo sát với tỷ lệ là hilD (100%), pipA (100%), sopB (100%), sspH1 (100%), sodC1 (90%), sseC (40%), và thấp nhất là sopE1 (6,67%). Qua đây cho thấy các chủng S. Weltereden phân lập được trên thằn lằn tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cao cho cộng đồng nếu bị vấy nhiễm vào môi trường.

Từ khoá: Đồng bằng sông Cửu Long, kháng sinh, gene độc lực, thằn lằn, Salmonella Weltevreden

Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 112-118
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 118-124
Tải về
(2019) Trang: 124
Tạp chí: The 2nd international Conference on Tropical Animal Science and Production 2019; Suranaree University of Technology - Thailand; 9-12/7/2019
2019 (2019) Trang: 247-251
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2019 (ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh): 4-6/9/2019
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...