Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXVII (2020) Trang: 35-41
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
Liên kết:

Nghiên cứu đặc điểm di truyền của 7 chủng virus Ca-rê được phân lập trên chó tại Bệnh xá Thú y, Đại học Cần Thơ được tiến hành bằng cách giải trình tự gen H của virus, và so sánh trình tự nucleotide, amino acid giữa các chủng khảo sát với các chủng thực địa/vacxin được công bố trên GenBank. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các chủng virus Ca-rê gây bệnh trên chó được phân lập có thể cùng chung một nguồn gốc và lưu hành phổ biến trong khu vực nghiên cứu với mức độ tương đồng cao (99,82–99,96%). Ngoài ra, sự tương đồng về nucleotide giữa các chủng nghiên cứu với các chủng khác trên GenBank là 93,26 – 99,56% và với các chủng vacxin trên GenBank là 96,72–97,08%. Các chủng virus Ca-rê được phân lập trên chó trong nghiên cứu này thuộc genotype Asia 1, lưu hành phổ biến tại Việt Nam và các nước châu Á. Kết quả nghiên cứu này góp phần làm cơ sở trong việc điều chỉnh, lựa chọn vacxin phù hợp trong phòng bệnh Ca-rê tại Việt Nam.

Từ khoá: Chó, virus Ca-rê, gen H, genotype Asia 1, thành phố Cần Thơ.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 112-118
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 118-124
Tải về
(2019) Trang: 124
Tạp chí: The 2nd international Conference on Tropical Animal Science and Production 2019; Suranaree University of Technology - Thailand; 9-12/7/2019
2019 (2019) Trang: 247-251
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2019 (ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh): 4-6/9/2019
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...