Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 124
Tạp chí: The 2nd international Conference on Tropical Animal Science and Production 2019; Suranaree University of Technology - Thailand; 9-12/7/2019
Liên kết:

Salmonella is considered as one of the most important foodborne pathogens.  In Southeast Asian countries, wild gecko seems to be an important natural reservoir for Salmonella.  In this study, a total of 201 wild geckos (Hemidactylus spp.) were collected in the Mekong Delta, Vietnam to clarify the viable number and survival period of Salmonella in their feces.  The number of Salmonella in feces was counted on the selective media (MLCB and DHL) after spread and incubation at 37oC, 24 h.  Of 101 fecal samples examined, 24 samples (23.8%) were Salmonella positive.  Those Salmonella positive geckos excreted Salmonella in their feces from 1 to 8.6 log CFU/g.  The mean number of Salmonella in feces was 4.5 ± 3.2 log CFU/g.  Among Salmonella serovars, S. Weltevreden was the most predominant serovar (37.5%).  All of S. Weltevreden isolates (100%) were sensitive to 9 antibiotics examined in this study including AMP, CFZ, GEN, KAN, STR, OTC, OFX, NAL, and CHL.  Moreover, Salmonella could survive for 6 weeks in gecko feces at the room temperature in the Mekong Delta of Vietnam.  These results indicate that wild gecko could play an important role as a reservoir for Salmonella and a source of human Salmonella infection.

Keywords: antibiotics, quantification, Salmonella, survivals, wild geckos

Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 112-118
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 118-124
Tải về
2019 (2019) Trang: 247-251
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2019 (ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh): 4-6/9/2019
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...