Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13 (2015) Trang: 251-257
Tạp chí: Tạp chí Công nghệ Sinh học
Liên kết:

Từ lâu thuốc kháng sinh được sử dụng điều trị các bệnh do vi khuẩn gây bệnh cho người, động vật và cá. Sau một thời gian các nhóm vi khuẩn đã kháng lại thuốc. Tuy nhiên, nhiều cây dược liệu lại không gặp phải bất lợi này. Vì vậy phân lập vi khuẩn nội sinh trong cây Diếp cá trồng ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng được thực hiện từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 5 năm 2014 nhằm tìm được các dòng vi khuẩn có tính kháng khuẩn góp phần thay thế kháng sinh tổng hợp. Kết quả, hai mươi tám dòng vi khuẩn nội sinh đã được phân lập từ mẫu  Diếp cá trồng ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đa số các dòng vi khuẩn này có dạng hình que, gram âm và có khả năng chuyển động, ngoài ra chúng còn có các đặc tính cố định đạm, tổng hợp IAA và hòa tan lân. Kết quả khảo sát khả năng cố định ammonium và tổng hợp IAA của vi khuẩn cho thấy các dòng vi khuẩn này có thể tổng hợp được một lượng ammonium và IAA nhất định sau 2 ngày chủng. Lượng ammonium và IAA này tăng cao nhất vào ngày thứ 4 và giảm dần sau sáu ngày chủng. Trong đó, dòng TS7 có khả năng tổng hợp lượng ammonium cao nhất (3,30 µg/mL). Nồng độ IAA được sinh ra nhiều nhất là 8,51 µg/mL (do dòng RS10 tổng hợp). Hai mươi dòng vi khuẩn có khả năng hòa tan lân khó tan. Kết quả thử hoạt tính kháng khuẩn trên 2 chủng vi khuẩn  Escherichia coliAeromonas hydrophila cho thấy có 13 dòng có hoạt tính kháng Escherichia coli, 5 dòng có tính kháng Aeromonas hydrophila và 4 dòng có khả năng kháng được Escherichia coliAeromonas hydrophila. Ba dòng vi khuẩn được nhận diện ở cấp độ loài bằng phương pháp giải trình tự 16S-rRNA. Dòng RS4 được nhận diện là  Bacillus subtilis (ở mức độ là 98%). Dòng TS7 có độ tương đồng là 98% với Bacillus cereus và dòng TS9 có độ tương đồng 91% với Bacillus megaterium.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 111-121
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 119-126
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 134-145
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 141-150
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 149-157
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 151-156
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 171-178
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 37-44
Tải về
(2018) Trang: 161-164
Tạp chí: Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas,Yamaguchi University, Japan , 2-4 December, 2018
(2015) Trang: 159
Tạp chí: Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015
(2011) Trang: 19
Tạp chí: Asian Seminar "Sustainable Biomass Production by Microbial Symbiosis and its Bioconversion in Southeast Asia"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
1 (2012) Trang: 547
Tạp chí: APE 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...