Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2015) Trang: 45-51
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang
Liên kết:

Từ 56 mẫu thực phẩm lên men truyền thống rau quả muối chua và các sản phẩm lên men từ thịt và cá thu từ 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu long, 148 dòng vi khuẩn lactic đã được phân lập. Tất cả các dòng vi khuẩn này đều có khả năng sinh trưởng và phát triển ở 40oC và 45oC, nhưng chỉ có 48 dòng vi khuẩn phát triển được ở 50oC và không có dòng vi khuẩn nào sống được ở 55oC. Trong số 48 dòng vi khuẩn lactic chịu được 50oC , hai dòng vi khuẩn RM18 và CC4 có khả năng sinh bacteriocin ức chế sự tăng trưởng dòng vi khuẩn chỉ thị Lactobacillus sakei subsp. sakei JCM 1157 bởi phương  pháp khuếch tán giếng thạch. Kết quả định danh bằng phương pháp giải trình tự đoạn gen 16S rRNA cho thấy dòng RM18 đồng hình 100% với dòng Lactobacillus plantarum WCFS1 và dòng CC4 đồng hình 100% với dòng Pediococcus acidilactici B3.

Các bài báo khác
Số 01 (2004) Trang: 111-121
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 119-126
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 134-145
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 141-150
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 149-157
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 151-156
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 171-178
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 37-44
Tải về
(2018) Trang: 161-164
Tạp chí: Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas,Yamaguchi University, Japan , 2-4 December, 2018
(2015) Trang: 159
Tạp chí: Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015
(2011) Trang: 19
Tạp chí: Asian Seminar "Sustainable Biomass Production by Microbial Symbiosis and its Bioconversion in Southeast Asia"
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: CBDMPFT
1 (2012) Trang: 547
Tạp chí: APE 2012
(2011) Trang:
Tạp chí: Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn quốc 2009
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...