Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18/2018 (2018) Trang: 18-24
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nằm tìm hiểu đặc điểm sinh học sự ra hoa, phát triển quả để làm cơ sở để cải thiện năng suất và phẩm chất của giống xoài Ba Màu (Đài Loan). Thí nghiệm được thực hiện trên 10 cây xoài 6 năm tuổi trồng tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2016. Cây xoài dùng trong thí nghiệm được nhân giống bằng phương pháp ghép, không rõ gốc ghép, trồng theo hình vuông với khoảng cách 3 x 3 m trên đất cồn có phù sa bồi đắp. Các chỉ tiêu liên quan đến đặc điểm ra hoa, đặc điểm phát hoa, và hình thái hoa, được thực hiện trên 20 phát hoa/cây. Kết quả cho thấy phát hoa của xoài Ba Màu phát triển trong vòng 21 ngày có chiều dài trung bình là 45,5±3,5 cm, có 2.558±288 hoa/phát hoa, trong đó tỷ lệ hoa lưỡng tính chiếm 29%. Phát hoa đạt tốc độ tăng trưởng tối đa ở ngày 14 sau khi nhú mầm đến ngày 21 thi ngừng tăng trưởng. Hoa nở hoàn toàn vào khoảng 2 giờ sáng và nở rộ đến 6 giờ. Hoa lưỡng tính nở sớm hơn hoa đực, nở rộ từ ngày 2-10 với tổng số hoa là 602 (chiếm 85,04% tổng số hoa hoa lưỡng tính nở trong cả quá trình, tương ứng 730 ± 121 hoa ). Hoa đực nở rộ từ ngày 5-12 với tổng số hoa nở trong giai đoạn này là 1.387 hoa, chiếm 75,8 % tổng hoa đực nở trong cả quá trình (1.828 ± 127 hoa), phát hoa xoài Ba Màu nở kéo dài trong 18 ngày. Quá trình rụng quả trên xoài Ba Màu tập trung chủ yếu ở khoảng 28 ngày sau khi đậu quả (NSKĐQ) với tỉ lệ rụng quả cao nhất là 95,03% (ngày 14) và giảm dần về sau đến khi thu hoạch thì tỉ lệ đậu quả là 0,3% với số quả trung bình là 1,9 quả/chùm. Quá trình tăng trưởng của quả xoài Ba Màu diễn ra trong 78,6 ± 0,8 ngày, tốc độ tăng trưởng tối đa của quả xoài bình thường là ở giai đoạn 35 ngày SKĐQ và đối với xoài ‘cóc’ là 42 NSKĐQ, kích thước tối đa ở thời điểm 63-70 NSKĐQ, xoài Ba Màu thu hoạch giai đoạn 77-84 ngày với khối lượng trung bình lúc thu hoạch của quả xoài bình thường là 950,1 ± 191,1 g và quả xoài ‘cóc’ là 195,7 ± 75,5 g.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-110
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 105-114
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 109-118
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 11-18
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 111-119
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 113-119
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 122-128
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 122-129
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 127-134
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 129-138
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 135-141
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 141-151
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 157-166
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 178-185
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 192-206
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 201-208
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 201-209
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 210-218
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 225-234
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 23-30
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 259-265
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 262-271
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 270-277
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 272-281
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 273-282
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 280-289
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 284-293
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 406-413
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 414-424
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 425-431
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 432-441
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 442-450
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 47-55
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 51-58
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 53-59
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 60-68
Tác giả: Trần Văn Hâu,
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 63-71
Tải về
Số 01 (2004) Trang: 67-73
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 69-76
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 7-15
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 7-23
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 8-16
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 88-96
Tải về
1293 (2020) Trang: 193-202
Tạp chí: VI International Symposium on Lychee, Longan and Other Sapindaceae Fruits
(2014) Trang: 45-62
Tạp chí: Workshop on increasing production and market access for tropical fruit in SouthEast Asia
(2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
1 (2012) Trang: 79
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 107
Tác giả: Trần Văn Hâu
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 124
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 72
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...