Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Kỳ 2(2014) Trang: 19-23
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Cây thanh long là loại trổ hoa trong điều kiện ngày dài đêm ngắn, Thi nghiệm thắp đèn để kích thích ra hoa cây thanh long được tiến hành tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Có tất cả 3 nghiệm thức là: (1) Mác xen kẽ đèn compact/đèn tròn theo tỷ lệ (50/50), thành hàng, 3 mét/1 bóng; (2) mắc hoàn toàn bóng đèn tròn 60 W, thành hàng, 3 mét/1 bóng; (3) mắc hoàn toàn bóng đèn compact vàng 20 W, thành hàng, 1,5 mét/bóng. Mỗi đêm thắp 10 giờ từ 8 giờ tôi đến 6 giờ sáng hôm sau. Tất cả các thông số như tổng số nhánh/trụ xuất hiện nụ (hoa), số nụ (hoa/trụ) và số nhánh có 1,2,3 nụ (hoa) cho thấy nghiệm thức thấp đèn compact 100% đều cao hơn so với 2 nghiệm thức còn lại. Hơn nữa, sử dụng loại bóng đèn này (compact)đã tiết kiệm được 40% lượng điện tiêu thụ so với sử dụng 100% bóng đèn tròn 60 Ư và 10%  so với sử dụng bóng đèn tròn/compact tỷ lệ (50/50).

Các bài báo khác
Số tạp chí kỳ 1 tháng 6(2014) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Đặc biệt(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 12(2014) Trang: 98-103
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 11(2014) Trang: 97-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học - Đại học Huế
Số tạp chí 04(50)(2014) Trang: 15-23
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 191-196
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 50(2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 04 (50)(2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí Vol.52, No.3A, 2014(2014) Trang: 274
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ (Journal ò Science & Technology)
Số tạp chí 2/2014 (150)(2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
Số tạp chí 26(2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...