Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 12/2014(2014) Trang: 104-110
Tạp chí: Nông Nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL)  được xem là vùng sẽ phải gánh chịu tác động của biến đổi khí hậu nhiều nhất,  những tác động này sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, kinh tế và an ninh lương thực của người dân và toàn xã hội.Trên cơ sở các kịch bản ngập và xâm nhập mặn được xây dựng cho toàn ĐBSCL trong điều kiện hiện trạng năm 2004 và kịch bản nước biển dâng đến năm 2030 và 2050, sử dụng phương pháp GIS nhằm xác định các vùng có nguy cơ dể tổn thương trên các loại hiện trạng ở các kịch bản mặn và ngập khác nhau. Kết quả cho thấy việc ứng dụng các kỹ thuật  công nghệ thông tin địa lý đã xác định được các vùng dễ bị tổn thương gồm: Các vùng dễ tổn thương do ảnh hưởng của ngập lũ tập trung trên tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang và một phần tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang. Các vùng dễ tổn thương do ảnh hưởng của xâm nhập mặn tập trung vùng ven biển ĐBSCL gồm các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre.Các vùng dễ tổn thương do ảnh hưởng của cả hai yếu tố tác động lũ và xâm nhập mặn tập trung nhiều nhất ở Sóc Trăng, tiếp theo là Cà Mau và Bạc Liêu. Bên cạnh các vùng đất có kiểu sử dụng lúa-tôm, tôm, tôm-rừng, thì vùng đất canh tác lúa 2, 3 vụ có diện tích dể tổn thương nhiều nhất ở các kich bản BĐKH

Các bài báo khác
Số tạp chí kỳ 1 tháng 6(2014) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Đặc biệt(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 12(2014) Trang: 98-103
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 11(2014) Trang: 97-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học - Đại học Huế
Số tạp chí 04(50)(2014) Trang: 15-23
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 191-196
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 50(2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 04 (50)(2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí Kỳ 2(2014) Trang: 19-23
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Vol.52, No.3A, 2014(2014) Trang: 274
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ (Journal ò Science & Technology)
Số tạp chí 2/2014 (150)(2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
Số tạp chí 26(2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...