Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 2 (48)(2014) Trang: 17-22
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (ƯDTBKT) và đánh giá hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản xuất lúa của nông hộ vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 750 nông hộ sản xuất lúa thuộc các tỉnh An Giang, Hậu Giang và Kiên Giang. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phân tích các tỷ số tài chính, kết quả nghiên cứu cho thấy nông hộ đã tích cực ứng dụng nhiều mô hình TBKT trong sản xuất lúa, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong đó, vụ Đông Xuân đạt hiệu quả kinh tế về năng suất và doanh thu cao hơn các vụ còn lại trong năm. Đồng thời, nghiên cứu còn cho thấy sự khác biệt rõ rệt về chi phí, năng suất, doanh thu và lợi nhuận giữa hộ có ƯDTBKT và hộ không ƯDTBKT. Cụ thể, hộ có ƯDTBKT đạt hiệu quả kinh tế cao hơn hộ không ƯDTBKT.

Các bài báo khác
Số tạp chí kỳ 1 tháng 6(2014) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Đặc biệt(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 12(2014) Trang: 98-103
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 11(2014) Trang: 97-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học - Đại học Huế
Số tạp chí 04(50)(2014) Trang: 15-23
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 191-196
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 50(2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 04 (50)(2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí Kỳ 2(2014) Trang: 19-23
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Vol.52, No.3A, 2014(2014) Trang: 274
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ (Journal ò Science & Technology)
Số tạp chí 2/2014 (150)(2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
Số tạp chí 26(2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...