Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 15(2014) Trang: 65 - 73
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu “Sử dụng rơm làm nguyên liệu bổ sung nâng cao năng suất sản xuất khí sinh học” được thực hiện theo phương pháp ủ yếm khí theo mẻ trong điều kiện phòng thí nghiệm. Các tỉ lệ phối trộn giữa rơm với phân heo được lựa chọn gồm 100% phân heo, 20% rơm+80% phân heo, 40% rơm+60% phân heo, 50% rơm+50% phân heo, 60% rơm+40% phân heo, 80% rơm+20% phân heo và 100% rơm. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với bình ủ yếm khí theo mẻ thể tích 21 L, mỗi nghiệm thức được bố trí 5 lần lặp lại và theo dõi trong 60 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy rơm lúa phối trộn phân heo làm tăng hiệu quả sinh biogas. Trong đó nghiệm thức phối trộn rơm:phân heo ở tỉ lệ 50:50 và 60:40 cho năng suất sinh khí cao nhất tương ứng là 846,6 và 841,8 L/Kg VSphân hủy, không khác biệt so với các tỉ lệ phối trộn khác nhưng khác biệt so với nghiệm thức 100% rơm và 100% phân heo (P

Các bài báo khác
Số tạp chí kỳ 1 tháng 6(2014) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Đặc biệt(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 12(2014) Trang: 98-103
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 11(2014) Trang: 97-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học - Đại học Huế
Số tạp chí 04(50)(2014) Trang: 15-23
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 191-196
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 50(2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 04 (50)(2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí Kỳ 2(2014) Trang: 19-23
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Vol.52, No.3A, 2014(2014) Trang: 274
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ (Journal ò Science & Technology)
Số tạp chí 2/2014 (150)(2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
Số tạp chí 26(2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...