Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 24(2014) Trang: 68-74
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hai chủng vi khuẩn đã được phân lập từ các mẫu thân mía thu được tại các tỉnh Bến Tre và Long An; cả hai chủng vi khuẩn đều có hình dạng que ngắn và có khả năng chuyển động. Khuẩn lạc có dạng hình tròn, màu vàng, bìa nguyên đều, độ nổi mô cao, kích thước 1-3,4 mm. Kết quả nghiên cứu đã xác định được cả hai chủng vi khuẩn này có khả năng cố định đạm, hoà tan lân và tổng hợp IAA và định tên vi khuẩn bằng kỹ thuật sinh học phân tử. Kết quả cho thấy hai chủng này có băng 900 bp (16S rADN), 800 bp và 445 bp lần lượt theo các cặp mồi chuyên biệt trên gel agaroza 1,2%. Kết quả giải trình tự cho thấy cả hai chủng đều có tỉ lệ tương đồng 98-99% với các loài Gluconacetobacter diazotrophicus trong ngân hàng dữ liệu. Phân tích cây di truyền dựa trên trình tự đoạn gien 16S rARN bằng phương pháp Maximum Parsimony với số bootstrap là 1000 bởi phần mềm MEGA 6.05 cho thấy mối quan hệ di truyền gần gũi giữa hai chủng A05 và B05 với các loài Gluconacetobacter diazotrophicus. Kết quả đạt được là đã xác định hai chủng vi khuẩn này là Gluconacetobacter diazotrophicus LA05 và Gluconacetobacter diazotrophicus BT05.

Các bài báo khác
Số tạp chí kỳ 1 tháng 6(2014) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Đặc biệt(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 12(2014) Trang: 98-103
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 11(2014) Trang: 97-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học - Đại học Huế
Số tạp chí 04(50)(2014) Trang: 15-23
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 191-196
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 50(2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 04 (50)(2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí Kỳ 2(2014) Trang: 19-23
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Vol.52, No.3A, 2014(2014) Trang: 274
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ (Journal ò Science & Technology)
Số tạp chí 2/2014 (150)(2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
Số tạp chí 26(2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...