Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 30(2014) Trang:
Tạp chí: tap chi khoa hoc-dai hoc quoc gia ha noi
Liên kết:

Naringin là một flavanone glycoside có nhiều hoạt tính sinh học quý được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp dược phẩm. Từ vỏ quả bưởi, chúng tôi đã phân lập naringin tinh khiết và xác định cấu trúc hoá học naringin bằng phương pháp sắc kí và cộng hưởng từ hạt nhân. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất và tinh chế naringin để cho hiệu suất cao nhất cũng đã được khảo sát. Kết quả chỉ ra rằng các điều kiện tối ưu nhất được lựa chọn bao gồm: chiết bằng phương pháp ngâm dầm ở 70 °C, dung môi EtOH : H2O = 8:2, tỉ lệ mẫu : dung môi = 1:14, thời gian chiết 1h, loại tạp ở pH = 9, kết tinh ở pH = 5, kết tinh lại H2O : EtOH = 8:2 Từ các kết quả nghiên cứu được, một quy trình chiết xuất naringin từ vỏ quả bưởi citrus maxima, hiệu suất 2,5%, độ tinh sạch 95,08% đã được đề xuất. Kết quả này có thể áp dụng để sản xuất naringin quy mô công nghiệp phục vụ cho ngành công nghiệp dược phẩm.

Các bài báo khác
Số tạp chí kỳ 1 tháng 6(2014) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Đặc biệt(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 12(2014) Trang: 98-103
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 11(2014) Trang: 97-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học - Đại học Huế
Số tạp chí 04(50)(2014) Trang: 15-23
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 191-196
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 50(2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 04 (50)(2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí Kỳ 2(2014) Trang: 19-23
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Vol.52, No.3A, 2014(2014) Trang: 274
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ (Journal ò Science & Technology)
Số tạp chí 2/2014 (150)(2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
Số tạp chí 26(2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...