Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 04(50)(2014) Trang: 15-23
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Liên kết:

Bài nghiên cứu nêu rõ thực trạng về sản xuất và tiêu thụ xăng sinh học E5, qua đó thấy được những thuận lợi và khó khăn trong tiêu thụ xăng E5 tại 3 quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy của thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó, bài viết cũng tiến hành phỏng vấn 100 đối tượng nhằm thăm dò nhận thức và khả năng chấp nhận sử dụng xăng E5 của họ; đồng thời điều tra phỏng vấn 10 đối tượng là các đại lý, và cửa hàng kinh doanh xăng dầu bằng phương pháp phỏng vấn chuyên sâu. Bài viết sử dụng các phương pháp thống kê mô tả để đạt được mục tiêu trên. Từ đó, bài viết đề ra một số giải pháp đẩy mạnh tiêu dùng xăng E5 tại TPCT trong thời gian tới, đồng thời tìm ra phương hướng để người dân dễ dàng chấp nhận sử dụng xăng E5, cũng như kiến nghị những giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các đại lý và cửa hàng và giúp cho quá trình chuyển đổi sang tiêu thụ xăng E5 nhanh chóng và hiệu quả.

Các bài báo khác
Số tạp chí kỳ 1 tháng 6(2014) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Đặc biệt(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 12(2014) Trang: 98-103
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 11(2014) Trang: 97-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học - Đại học Huế
Số tạp chí 12(2014) Trang: 191-196
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 50(2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 04 (50)(2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí Kỳ 2(2014) Trang: 19-23
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Vol.52, No.3A, 2014(2014) Trang: 274
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ (Journal ò Science & Technology)
Số tạp chí 2/2014 (150)(2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
Số tạp chí 26(2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...