Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí 52 (3A)(2014) Trang: 316-322
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Liên kết:

The estimated quantity of rice straw and its use in some provinces in Mekong Delta were carried out based on interview and field survey in An Giang, Dong Thap, Kien Giang and Can Tho. The results showed that there was six common methods that used by farmers for rice straw treatment. They are burning, burying, mushroom cultivation, breeding, sale and giving to other farmers. The methods of using rice straw was vary depend on the rice seasons. In winter-spring season, straw burning is the most common method that used by farmers (98,2%), whereas the opposite was true for mushroom cultivation, sale. In the summer-autumn season, the proportion of straw burning decreased to 89,67% level, burying accounts for 6,65%. In autumn-winter season, burning had lowest level (54,1%), the proportion of straw burying was quite high (26,1%), followed by mushroom cultivate (8,14%) and the rest shared the small proportion. The estimated quantity of rice straw in the Mekong Delta in 2011 was approximate 26.2 million tons annually, in which 20.9 million tons was burn directly on fields. This lead to release to the asmostphere about 17.9 million tons of CO2, 485.68 thousand tons of CO and 10.48 thousand tons of NOx. The results also showed that most of farmers tend to continue using burning as the most popular method in the next few years.

Các bài báo khác
Số tạp chí kỳ 1 tháng 6(2014) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Đặc biệt(2014) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 12(2014) Trang: 98-103
Tạp chí: Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 11(2014) Trang: 97-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học - Đại học Huế
Số tạp chí 04(50)(2014) Trang: 15-23
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 12(2014) Trang: 191-196
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 50(2014) Trang: 29-32
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 04 (50)(2014) Trang: 11-14
Tác giả: Bùi Thị Nga
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí Kỳ 2(2014) Trang: 19-23
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí Vol.52, No.3A, 2014(2014) Trang: 274
Tạp chí: Khoa Học và Công Nghệ (Journal ò Science & Technology)
Số tạp chí 2/2014 (150)(2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
Số tạp chí 26(2014) Trang: 30-38
Tạp chí: Lý luận phê bình Văn học, Nghệ thuật


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...