Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 13(2016) Trang: 34-40
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả bón bổ sung phân ủ để tăng hàm lượng chất hữu cơ, khả năng cung cấp các khoáng đa lượng và hiệu quả canh tác cây lạc (Arachis hypogaea) trên đất xám bạc màu, có tỷ lệ cát cao.  Từ đó khuyến cáo sử dụng đúng liều lượng phân ủ được sản xuất từ nhà máy xử lý rác nông thôn tại địa phương. Thí nghiệm được thực hiện đối với giống lạc Mỏ Két trên đất xám bạc màu (Haplic Arisols) tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bố trí thí nghiệm theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 5 nghiệm thức: (1) không bón phân hữu cơ, (2) bón 1 tấn phân hữu cơ sinh học/ha, (3) bón 2 tấn phân ủ/ha, (4) bón 4 tấn phân ủ/ha và (5) bón 6 tấn phân ủ/ha. Tất cả các nghiệm thức được bón lót 1 tấn vôi/ha và bón phân vô cơ theo liều lượng của nông dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi sử dụng 4-6 tấn phân ủ giúp gia tăng khác biệt pH, CEC, hàm lượng N, P, K tổng, và kali trao đổi trong đất. Tuy nhiên, hàm lượng chất hữu cơ, N, P dễ tiêu trong đất và năng suất lạc khác biệt không ý nghĩa thống kê giữa nghiệm thức chỉ bón phân vô cơ và các nghiệm thức được bón bổ sung phân ủ. Kết quả nghiên cứu đã khuyến cáo duy trì bón 4-6 tấn/ha phân ủ để cải thiện hàm lượng chất hữu cơ, dinh dưỡng khoáng đa lượng trong đất và năng suất cây lạc.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2016) Trang: 60-67
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 170(2016) Trang: 28-35
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo Ngân hàng
Số tạp chí ISSN 1859 - 4581(2016) Trang: 101-108
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 20(2016) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 2/2016(2016) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...