Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 84(2016) Trang: 53-55
Tạp chí: Quản lý Giáo dục
Liên kết:

Quản lý hoạt động học tập (HĐHT) của học sinh (HS) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý học vụ. Đối với hình thức đào tạo xét tuyển thẳng, do có những đặc thù khác biệt so với đào tạo dự bị chính quy, đa số các em đều xuất thân từ những địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, mặt bằng chung về kiến thức yếu, ý thức học tập chưa cao. Vì vậy nhận diện đúng thực trạng để đề ra những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho các em là một việc làm hết sức cần thiết.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2016) Trang: 60-67
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 170(2016) Trang: 28-35
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo Ngân hàng
Số tạp chí ISSN 1859 - 4581(2016) Trang: 101-108
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 20(2016) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 2/2016(2016) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...