Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 22(2016) Trang: 80-86
Tạp chí: Khoa học - Giáo Dục
Liên kết:

Phương pháp khác biệt trong khác biệt (DID) được sử dụng trong nghiên cứu này kết hợp với hồi quy tuyến tính đa biến để đánh giá tác động của dự án phi chính phủ (DAPCP) đến thu nhập của hộ nghèo ở tỉnh Sóc Trăng. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng: sự hỗ trợ của các DAPCP có tác động rất tích cực đến thu nhập của hộ nghèo. Ngoài ra, thu nhập của hộ nghèo còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như dân tộc, trình độ học vấn, quy mô nhân khẩu, số người phụ thuộc và diện tích đất nông nghiệp.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2016) Trang: 60-67
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí 170(2016) Trang: 28-35
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo Ngân hàng
Số tạp chí ISSN 1859 - 4581(2016) Trang: 101-108
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 20(2016) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 2/2016(2016) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...