Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 170(2016) Trang: 28-35
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo Ngân hàng
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham gia bảo hiểm nông nghiệp của nông hộ nuôi tôm sú ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Số liệu của nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 216 hộ nuôi tôm sú ở 2 tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng. Ứng dụng mô hình hồi qui logit, kết quả phân tích cho thấy, các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tham gia bảo hiểm nông nghiệp của hộ nuôi tôm sú là trình độ học vấn, diện tích, năng suất, rủi ro nông nghiệp, mức độ hiểu biết về bảo hiểm. Trong đó, nhân tố rủi ro nông nghiệp ảnh hưởng mạnh nhất đến nhu cầu tham gia bảo hiểm của nông hộ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 22(2016) Trang: 60-67
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp
Số tạp chí ISSN 1859 - 4581(2016) Trang: 101-108
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí 20(2016) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
Số tạp chí 2/2016(2016) Trang: 107-116
Tạp chí: Tạp chí khoa học - Trường Đại học Khoa học Huế


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...