Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 3(2017) Trang: 34-39
Tạp chí: Tạp chí Bảo vệ Thực vật
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại phòng thí nghiệm thuộc bộ môn Bảo vệ Thực vật, trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh hại khoai lang. Kết quả phân lập được 198 chủng xạ khuẩn trên đất trồng khoai lang ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Có 21 trong tổng số 198 chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn gây bệnh héo xanh. Khảo sát khả năng đối kháng của 21 chủng xạ khuẩn này với 5 lần lặp lại. Kết quả tìm ra được 3 chủng xạ khuẩn TTr44, TT9 và TT11 thể hiện khả năng đối kháng cao với vi khuẩn R. solanacearum đến thời điểm 5 ngày sau thí nghiệm với bán kính vòng vô khuẩn lần lượt là 4,51mm; 3,37mm và 3,25mm. Khả năng phân giải lipid của các chủng xạ khuẩn có triển vọng được thực hiện trong đĩa Petri chứa môi trường môi trường Tween 80 agar với 5 lặp lại. Kết quả cho thấy 3 chủng xạ khuẩn TTr44, TT9 và TT11 thể hiện khả năng tiết enzyme lipase cao với bán kính vòng phân giải lipid lần lượt là 12,60mm; 13,80mm và 13,40mm ở thời điểm 9 ngày sau thí nghiệm. Khả năng phân giải protein của các chủng xạ khuẩn được thực hiện trên đĩa Petri chứa môi trường Skim milk agar với 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy tất cả các chủng xạ khuẩn thí nghiệm đều có khả năng tiết enzyme protease trong đó chủng TTr44 thể hiện khả năng phân giải protein cao nhất.

Các bài báo khác
Số tạp chí 43(2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
Số tạp chí 184(2017) Trang: 13-18
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo ngân hàng
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 8-12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 1(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (Journal of Science)
Số tạp chí 148(2017) Trang: 21-23
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Số đặc biệt 3/2017(2017) Trang: 197-199,219
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Giáo dục
Số tạp chí 7(3)(2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
Số tạp chí 3(2017) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Đặc biệt(2017) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, trường Đại học Lạc Hồng
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 1(2)(2017) Trang: 285-292
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí 10(2017) Trang: 317-322
Tạp chí: Tạp chí Công Thương


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...