Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 110(2017) Trang: 46-52
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: Khoa học thương mại
Liên kết:

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu thu thập từ các cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ để kiểm tra vai trò của thái độ đối với rủi ro và sự hiểu biết tài chính đến quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ của cá nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ đối với rủi ro thực sự có ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHNT của cá nhân, cụ thể người càng thích rủi ro thì cơ hội quyết định tham gia vào BHNT càng ít. Tuy nhiên, kết quả cho thấy khi mức độ hiểu biết về tài chính của cá nhân có ảnh hưởng giảm cơ hội tham gia vào BHNT của họ. Điều này có thể được lí giải dựa vào sự khác biệt của nền kinh tế Việt Nam so với các quốc gia phát triển khác. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các yếu tố khác (tuổi của cá nhân, thu nhập của cá nhân, số người phụ thuộc trong gia đình của cá nhân, sản phẩm dịch vụ của công ty bảo hiểm, lợi ích tài chính khi tham gia, kỳ vọng của cá nhân về giá trị nhận được trong tương lai, lòng tin của cá nhân đối với công ty bảo hiểm, ảnh hưởng của những người xung quanh và thái độ phục vụ của nhân viên công ty bảo hiểm) đều có ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ của cá nhân. Trên cơ sở đó, một số khuyến nghị được đưa ra.

Các bài báo khác
Số tạp chí 43(2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
Số tạp chí 184(2017) Trang: 13-18
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo ngân hàng
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 8-12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 1(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (Journal of Science)
Số tạp chí 148(2017) Trang: 21-23
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Số đặc biệt 3/2017(2017) Trang: 197-199,219
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Giáo dục
Số tạp chí 7(3)(2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
Số tạp chí 3(2017) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Đặc biệt(2017) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, trường Đại học Lạc Hồng
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 1(2)(2017) Trang: 285-292
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí 10(2017) Trang: 317-322
Tạp chí: Tạp chí Công Thương


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...