Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 21(2017) Trang: 14-21
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chính sách bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tái định cư cho các hộ gia đình (HGĐ) bị thu hồi đất (THĐ) ở vùng nông thôn thành phố Cần Thơ được áp dụng rất đa dạng. Có loại đất chỉ được đền bù tương đương giá thị trường, có loại đất được đền bù và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp gấp 4 lần. Để thích ứng với việc thu hồi đất của Nhà nước, các HGĐ đã dùng tiền bồi thường mua lại đất cùng mục đích sử dụng ở nơi khác nên không có sự thay đổi về nghề nghiệp, việc làm. Mặc dù, phân tích các phỏng vấn sâu về hành vi của HGĐ trong việc làm tạo thu nhập và chi tiêu đã chỉ ra một số điểm khác biệt, kết quả đánh giá tác động của việc THĐ đến thu nhập và chi tiêu HGĐ sau 2 đến 4 năm sau THĐ bằng phương pháp DID cho thấy không có sự thay đổi trong thu nhập và chi tiêu của HGĐ dù được bồi thường với bất cứ phương thức nào. vậy, thu nhập và chi tiêu không phản ánh được sự thay đổi phúc lợi HGĐ sau khi bị thu hồi đất.

Các bài báo khác
Số tạp chí 43(2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
Số tạp chí 184(2017) Trang: 13-18
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo ngân hàng
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 8-12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 1(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (Journal of Science)
Số tạp chí 148(2017) Trang: 21-23
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Số đặc biệt 3/2017(2017) Trang: 197-199,219
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Giáo dục
Số tạp chí 7(3)(2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
Số tạp chí 3(2017) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Đặc biệt(2017) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, trường Đại học Lạc Hồng
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 1(2)(2017) Trang: 285-292
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí 10(2017) Trang: 317-322
Tạp chí: Tạp chí Công Thương


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...