Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 03(2017) Trang: 1-18
Tạp chí: Khoa học quản lý & kinh tế
Liên kết:

Để thành công trong môi trường cạnh tranh như hiện nay, việc am hiểu về những lợi thế cạnh tranh là điều cần thiết đối với các doanh nghiệp. Nghiên cứu này kiểm tra mối quan hệ giữa các lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Số liệu được thu thập từ một cuộc khảo sát tiến hành trên 92 công ty sản xuất lương thực, thực phẩm Việt Nam. Mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM được sử dụng để phân tích dữ liệu và các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy các lợi thế cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả kinh doanh. Trong đó, chất lượng, giao hàng và chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, tính linh hoạt có ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Điều này cho thấy, khi các lợi thế cạnh tranh (chất lượng, giao hàng và chi phí) được cải thiện, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng được cải thiện; trong khi việc cải thiện tính linh hoạt chỉ giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh thông qua việc cải thiện chi phí.

Các bài báo khác
Số tạp chí 43(2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
Số tạp chí 184(2017) Trang: 13-18
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo ngân hàng
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 8-12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 1(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (Journal of Science)
Số tạp chí 148(2017) Trang: 21-23
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Số đặc biệt 3/2017(2017) Trang: 197-199,219
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Giáo dục
Số tạp chí 7(3)(2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
Số tạp chí 3(2017) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Đặc biệt(2017) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, trường Đại học Lạc Hồng
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 1(2)(2017) Trang: 285-292
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí 10(2017) Trang: 317-322
Tạp chí: Tạp chí Công Thương


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...