Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2017
Số tạp chí 184(2017) Trang: 13-18
Tạp chí: Khoa học và Đào tạo ngân hàng
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định mối quan hệ giữa sự thay đổi giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi giá vàng trong nước (vàng SJC) và giá vàng thế giới theo thời gian với tần suất ngày (daily series) trong giai đoạn từ ngày 01/6/2013 đến ngày 31/8/2016. Sử dụng kiểm định Granger, kết quả nghiên cứu cho thấy sự thay đổi giá vàng thế giới có ảnh hưởng đến sự thay đổi của giá vàng trong nước với độ trễ về thời gian là 2 ngày. Ngoài ra, kết quả phân tích hồi quy còn chỉ ra rằng khi giá vàng thế giới tăng/giảm 1% thì giá vàng trong nước sẽ tăng/giảm 0,18% ở ngày kế tiếp và tăng/giảm 0,06% ở ngày thứ hai sau đó với mức ý nghĩa thống kê lần lượt là 1% và 5%.

Các bài báo khác
Số tạp chí 43(2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
Số tạp chí Số đặc biệt(2017) Trang: 8-12
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng
Số tạp chí 1(2017) Trang: 101-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa học (Journal of Science)
Số tạp chí 148(2017) Trang: 21-23
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Thiết bị giáo dục
Số tạp chí Số đặc biệt 3/2017(2017) Trang: 197-199,219
Tác giả: Bùi Hoàng Tân
Tạp chí: Giáo dục
Số tạp chí 7(3)(2017) Trang: 15-23
Tạp chí: Journal of Science Ho Chi Minh City Open University
Số tạp chí 3(2017) Trang: 50-54
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí Đặc biệt(2017) Trang: 37-42
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Lạc Hồng, trường Đại học Lạc Hồng
Số tạp chí 11(120)(2017) Trang: 46-49
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công Nghệ
Số tạp chí 1(2)(2017) Trang: 285-292
Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Số tạp chí 10(2017) Trang: 317-322
Tạp chí: Tạp chí Công Thương


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...