Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 18(2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Liên kết:

Thành công của Minh Trị duy tân được nghiên cứu nhiều nhưng những hạn chế, sự nổi loạn của các sĩ tộc, nông dân đối với chính sách cải cách chưa được quan tâm đúng mức. Dựa trên nguồn tài liệu tin cậy, bài báo hệ thống hóa hai xu hướng chống đối của tầng lớp sĩ tộc và nông dân đối với chính sách cải cách Minh Trị là bạo động vũ trang và xu hướng ôn hòa đòi tự do dân quyền. Tầng lớp sĩ tộc chống đối chính quyền giai đoạn đầu là tự vũ trang nhưng hầu như bị thất bại. Giai đoạn sau, phong trào đòi tự do dân quyền do Itagaki Taisuke, Goto Shojiro và Ueki Emori lãnh đạo đã từ bỏ đấu tranh vũ trang thay vào đó là biểu tình, đòi chính phủ bầu cử Quốc hội và đã được chấp nhận một số yêu cầu. Phong trào đòi tự do ôn hòa đã đạt được hiệu quả nhất định, góp phần xây dựng nước Nhật hiện đại vào cuối thế kỉ XIX. Qua đó, bài báo nêu một số kinh nghiệm trong quá trình cải cách ở Việt Nam.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Số chuyên đề(2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2020) Trang: 5-12
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-67
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2020) Trang: 118-124
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 9(2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Số tạp chí 991(2020) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Số tạp chí Kỳ 1, tháng 4/2020(2020) Trang: 155-158
Tạp chí: Tạp Chí Tài Chính
Số tạp chí 19(2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
Số tạp chí 36(2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...