Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 1(2020) Trang: 48-64
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế Trường ĐH Tây Đô
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá về thực trạng cũng như hiệu quả của hoạt động du lịch học tập trải nghiệm của sinh viên trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, qua đó đề xuất một số giải pháp phát triển phù hợp với thực tiễn. Nghiên cứu được tiến hành trên cơ sở lược khảo các nghiên cứu có liên quan trong và ngoài nước. Đặc biệt để có cơ sở thực tiễn, nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát thực tế bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu các đối tượng: Sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý chuyên môn, công ty du lịch. Kết quả nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của học tập trải nghiệm trong chương trình đào tạo của các trường đại học; Phân tích về công tác tổ chức hoạt động du lịch trải nghiệm của các bên là nhà trường, giảng viên, sinh viên và công ty du lịch cho thấy hoạt động du lịch học tập trải nghiệm cho sinh viên ở Thành phố Cần Thơ được thực hiện tốt và hiệu quả. Từ kế quả phân tích, một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch học tập trải nghiệm được đề xuất.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Số chuyên đề(2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2020) Trang: 5-12
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-67
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2020) Trang: 118-124
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 9(2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Số tạp chí 991(2020) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Số tạp chí 18(2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Kỳ 1, tháng 4/2020(2020) Trang: 155-158
Tạp chí: Tạp Chí Tài Chính
Số tạp chí 19(2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
Số tạp chí 36(2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...