Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 36(2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định tính đa dạng thành phần loài động vật nổi và sử dụng chúng làm sinh vật chỉ thị để đánh giá chất lượng nước ở kênh Bún Xáng của thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu thực hiện gồm 3 điểm thu mẫu (Đầu kênh, giữa kênh và cuối kênh) từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2018 với 3 đợt thu mẫu. Ở mỗi đợt thu mẫu, các mẫu động vật nổi được thu theo thời điểm nước lớn và nước ròng. Kết quả cho thấy, tổng cộng có 82 loài động vật nổi đã được ghi nhận, trong đó Rotifera có thành phần đa dạng nhất với 50 loài (61%), tiếp theo là Protozoa với 13 loài (16%), những nhóm động vật khác chỉ chiếm 23% số loài (3-11 loài ). Thành phần loài động vật nổi theo thời kỳ nước lớn và nước ròng lần lượt là 66 loài và 74 loài. Đặc biệt, Rotifera có thành phần phong phú nhất trong cả thời điểm nước lớn và nước ròng. Mật độ động vật nổi cao dao động từ 11.875-1.309.472 cá thể/m3 , trong đó mật độ của chúng ở cuối kênh cao hơn so với các địa điểm khác. Nhìn chung, có sự tương đồng tương đối cao về thành phần động vật nổi giữa thời điểm nước lớn và nước ròng. Chỉ số đa dạng Shannon-Weiner (H') dao động từ 1,18 đến 2,39 cho thấy chất lượng nước trong khu vực nghiên cứu có mức độ ô nhiễm trung bình.

Từ khóa: Chất lượng nước, động vật nổi, mật độ, thành phần loài, kênh Bún Xáng.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Số chuyên đề(2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2020) Trang: 5-12
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-67
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2020) Trang: 118-124
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 9(2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Số tạp chí 991(2020) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Số tạp chí 18(2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Kỳ 1, tháng 4/2020(2020) Trang: 155-158
Tạp chí: Tạp Chí Tài Chính
Số tạp chí 19(2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...