Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 4(2020) Trang: 115-122
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của nấm rễ nội cộng sinh đến năng suất rau xanh (cải thìa, xà lách, cải xanh) trồng tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tiến hành khảo sát ảnh hưởng của AMF đến đặc tính sinh trưởng, tỷ lệ xuất hiện sâu bệnh, sự tích luỹ dư lượng nitrat, năng suất và chất lượng của rau xanh. Kết quả cho thấy sự phối trộn của 75% AMF và 25% NPK hỗ trợ tăng chiều cao cây, tăng chiều dài rễ, chiều rộng, chiều dài và trọng lượng cũng tăng hơn. Cũng với tỷ lệ trên, sự xuất hiện của sâu bệnh và hàm lượng tích luỹ nitrat giảm, điều này làm cho năng suất thành phẩm tăng.

Từ Khóa: AMF, rau xanh, hàm lượng nitrat

 
Các bài báo khác
Số tạp chí Số chuyên đề(2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2020) Trang: 5-12
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-67
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2020) Trang: 118-124
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 9(2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Số tạp chí 991(2020) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Số tạp chí 18(2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Kỳ 1, tháng 4/2020(2020) Trang: 155-158
Tạp chí: Tạp Chí Tài Chính
Số tạp chí 19(2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
Số tạp chí 36(2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...