Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí 65(2020) Trang: 194-204
Tạp chí: HNUE Journal of Science

Đồng Tháp Mười được coi là khu vực đất ngập nước nội địa điển hình ở Đồng
bằng sông Cửu Long với hệ sinh thái đồng cỏ và rừng ngập nước theo mùa. Bài báo đã
nghiên cứu đánh giá sự thay đổi đất ngập nước của vùng giai đoạn từ 1990 đến 2020, bằng
công nghệ viễn thám với tư liệu ảnh vệ tinh Landsat đa thời gian và phương pháp phân loại
có giám sát Maximum Likelihood. Độ chính xác của phân loại là 90,50% và 93,60% tương
ứng cho năm 1990 và 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong khoảng 30 năm, đất ngập
nước có sự suy giảm nghiêm trọng, hơn 88,6% diện tích đã được chuyển đổi sang đất nông
nghiệp (trồng lúa) và vườn cây ăn trái. Kết quả này sẽ cung cấp thêm các thông tin cho việc
hoạch định các chính sách và giải pháp nhằm bảo vệ các mảng còn sót lại cuối cùng của
đồng cỏ và rừng ngập nước theo mùa ở Đồng Tháp Mười


 
Các bài báo khác
Số tạp chí Số chuyên đề(2020) Trang: 31-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp VN
Số tạp chí Chuyên san Nấm và Công nghệ sinh học(2020) Trang: 5-12
Tạp chí: Tạp chí Di truyền và Ứng dụng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-67
Tạp chí: Tạp chí khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 2(2020) Trang: 118-124
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 9(2020) Trang: 22-28
Tạp chí: Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption - Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Số tạp chí 991(2020) Trang:
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Số tạp chí 18(2020) Trang: 98-102
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí Kỳ 1, tháng 4/2020(2020) Trang: 155-158
Tạp chí: Tạp Chí Tài Chính
Số tạp chí 19(2020) Trang: 64-72
Tạp chí: The Journal of Agriculture and Development (Nong Lam University – Ho Chi Minh city)
Số tạp chí 36(2020) Trang: 31-40
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...