Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 02(48)(2014) Trang: 44-47
Tạp chí: Khoa học Cần Thơ
Liên kết:

Hiện nay, nuôi trồng thủy sản được xem là một trong những ngành kinh tế chính của cư dân vùng ven biển và khu vực nhiễm mặn. Huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau là một trong những huyện giáp biển có ngành nuôi trồng thủy sản phát triển từ rất sớm và đã làm thay đổi bộ mặt của huyện, nhưng do quá trình canh tác lâu dài và việc cải tạo ao, đầm của người dân chưa hợp lí đã làm cho đất bị mất dần kết cấu và làm thay đổi tính chất lí ? hóa của đất. Từ đó tác động ngược trở lại môi trường nuôi tôm ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng tôm nuôi. Từ những nghiên cứu chúng tôi đã thực hiện bằng phương pháp phân tích các mẫu đất tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã chứng minh điều đó.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 4 (260)(2014) Trang: 57-63
Tạp chí: TạP CHí NGHIÊN CứU LậP PHáP
Số tạp chí 52(2014) Trang: 302-308
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 7(2014) Trang: 27-36
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Số 15-11-2014(2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-259-9(2014) Trang: 449-458
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Số tạp chí Niên san 2013-2014(2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
Số tạp chí Vol. 52, Số 3A(2014) Trang: 294-301
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 14(2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 8- 2014(2014) Trang: 45- 54
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...