Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2014
Số tạp chí Số 50(2014) Trang: 84-91
Tác giả: Lê Thị Mến
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện tại trang trại nuôi heo ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhằm đánh giá hiệu quả bổ sung của các chế phẩm probiotic lên năng suất của 108 heo (12 bầy) sau cai sữa DYL. Heo con cai sữa lúc 28 ngày tuổi và được nuôi thí nghiệm trong 5 tuần. Heo có khối lượng bình quân đầu kỳ là 8 kg và cuối kỳ là 26 kg. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn ngẫu nhiên với 12 bầy heo (12 khối); mỗi bầy heo được phân chia và bố trí ngẫu nhiên vào 3 nghiệm thức (NT). NT đối chứng (ĐC: không bổ sung chế phẩm) và 2 NT bổ sung chế phẩm probiotic (PRO: có chứa vi khuẩn Bacillus subtilis, Lactobacillus spp và PRO.VI: PRO+vitamin ADE B complex). Kết quả cho thấy khối lượng heo và các chỉ tiêu tăng trọng (tích lũy, tuyệt đối) của heo con ở các NT có bổ sung chế phẩm đều cao hơn (P6CFU/g) ở mẫu phân heo của NT ĐC (3,01) cao hơn so với NT PRO (1,39) và PRO.VI (1,50). Hiệu quả kinh tế về mặt thức ăn và thú y đối với heo ĐC (100%) thấp hơn PRO (108%) và PRO.VI (105%). Việc bổ sung chế phẩm probiotic đã mang lại hiệu quả cho việc cải thiện năng suất, sức khỏe cho vật nuôi cũng như môi trường ở vùng ĐBSCL.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 4 (260)(2014) Trang: 57-63
Tạp chí: TạP CHí NGHIÊN CứU LậP PHáP
Số tạp chí 52(2014) Trang: 302-308
Tạp chí: Journal of Science and Technology
Số tạp chí số 7(2014) Trang: 27-36
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số tạp chí Số 2(2014) Trang: 3-9
Tạp chí: Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Số tạp chí Số 15-11-2014(2014) Trang: 16-20
Tạp chí: Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam
Số tạp chí ISBN: 978-604-913-259-9(2014) Trang: 449-458
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Số tạp chí Niên san 2013-2014(2014) Trang: 76-83
Tác giả: Bùi Thanh Thảo
Tạp chí: Tạp chí Đại học Sài Gòn
Số tạp chí Vol. 52, Số 3A(2014) Trang: 294-301
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Số tạp chí 14(2014) Trang: 27-32
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Số tạp chí 8- 2014(2014) Trang: 45- 54
Tạp chí: Tạp chí ngôn ngữ


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...