Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 147-150(2016) Trang:
Tạp chí: NN & PTNT
Liên kết:

Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2015, 86 mẫu gan, ruột của vịt có biểu hiện triệu chứng liệt mềm cổ, liệt cánh, liệt chân, liệt mí mắt được thu thập tại hai huyện Phú Tân và Tri Tôn tỉnh An Giang. Tiến hành phân lập vi khuẩn Clostridium spp. trong môi trường Cooked Meat và thạch máu, định danh các chủng vi khuẩn phân lập được bằng bộ phản ứng sinh hóa API 20A. Kiểm tra tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn Clostridium spp. đối với 5 loại kháng sinh gồm doxycycline, norfloxacin, marbofloxacin, florfenicol và fosfomycin. Kết quả có 51,16% (44/86) mẫu dương tính với Clostridium spp., trong đó có 37,21% (16/43) từ mẫu gan và 65,12% (28/43) từ mẫu ruột. Tỷ lệ nhiễm C. botulinum 16,28% (14/86). Kết quả kháng sinh đồ cho thấy C. botulinum phân lập được nhạy hoàn toàn (100%) với 5 loại kháng sinh đã thử. 

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2016) Trang: 46-55
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí Số Đặc biệt 2016(2016) Trang: 53-55
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí 04(58)-2016(2016) Trang: 30-33
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2016) Trang: 997 - 1004
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016
Số tạp chí 5 (66)(2016) Trang: 95 - 102
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2016) Trang: 1-6
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016
Số tạp chí tháng 11(2016) Trang: 133-138
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 211(2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 207(2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 214(2016) Trang: 35-41
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 8 (250)(2016) Trang: 75-79
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 205(2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 62(2016) Trang: 72-77
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...