Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 1(2016) Trang: 637 - 648
Tạp chí: Văn học và Ngôn ngữ Nam bộ
Liên kết:

Chị Đào, chị Lý là một trong những sáng tác cuối cùng của Hồ Biểu Chánh, cũng là trường hợp tiêu biểu, để qua đó, chúng ta nhận thấy dù cho rằng tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh sau năm 1932 không còn đóng góp mới, công chúng vẫn không thể quay lưng lại với nó. Chính những bài học về đạo lí ở đời gần gũi, thiết thực, được chuyển tải bằng hình thức ngôn từ thân quen, nhiều sức cảm hóa, đã giúp cho tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh sống mãi theo thời gian. Chị Đào, chị Lý đã chứng minh những đặc điểm vốn có trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh không hề thay đổi đến lúc cuối. Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh ở giai đoạn sau, đã đi ngoài chuyến xe chung của lịch sử văn học Việt Nam. Không đỗ vào bến mới của văn học hiện đại thời kì phát triển nhưng nó đã đi vào đời sống tâm hồn của công chúng bình dân, nâng niu gìn giữ đạo lí, nếp sống của người Việt. Đấy là phần giá trị không dễ tìm thấy trong sáng tác của nhiều nhà văn khác. Chị Đào, chị Lý góp phần khẳng định tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh đã cũ nhưng bài học đạo lí chứa đựng trong đó chưa bao giờ cũ.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2016) Trang: 46-55
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí Số Đặc biệt 2016(2016) Trang: 53-55
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí 04(58)-2016(2016) Trang: 30-33
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2016) Trang: 997 - 1004
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016
Số tạp chí 5 (66)(2016) Trang: 95 - 102
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2016) Trang: 1-6
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016
Số tạp chí tháng 11(2016) Trang: 133-138
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 211(2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 207(2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 214(2016) Trang: 35-41
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 8 (250)(2016) Trang: 75-79
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 205(2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 62(2016) Trang: 72-77
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...