Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 18(2016) Trang: 35-43
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực canh tác lúa-tôm thuộc ấp Phước Thạnh, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu nhằm đánh giá khả năng thay thế giống lúa mùa, dài ngày bởi giống lúa ngắn ngày năng suất cao. Thí nghiệm đồng ruộng được thực hiện trong vụ Thu Đông 2012-2013 gồm 2 giống lúa (Một Bụi Đỏ và OM4900) và Thu Đông 2013-2014 gồm 3 giống lúa (Một Bụi Đỏ, OM10252, và OM4900), trong đó giống lúa Một Bụi Đỏ là giống lúa mùa địa phương, có khả năng chịu mặn và được trồng phổ biến trong hệ thống canh tác lúa-tôm. Thí nghiệm đồng ruộng được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Các chỉ tiêu được thu thập gồm đặc tính hóa học đất và nước, năng suất lúa, sinh khối và các thành phần năng suất. Ngoài ra, thông tin về hiện trạng canh tác lúa trong hệ thống lúa-tôm cũng được điều tra qua phỏng vấn 30 hộ nông dân tại các xã có canh tác lúa-tôm của huyện Phước Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy giống lúa OM4900 có năng suất dao động từ 4,03 đến 4,93 tấn/ha, giống OM10252 cho năng suất trung bình 4,82 tấn/ha, và thấp nhất là Một Bụi Đỏ với năng suất dao động từ  3,35 đến 3,87 tấn/ha. Canh tác giống ngắn ngày có khả năng rút ngắn thời gian canh tác khoảng 22-33 ngày so với giống lúa mùa dài ngày. Kết quả điều tra cho thấy giống lúa ngắn ngày có khả năng thay thế giống lúa dài ngày trong hệ thống lúa-tôm do năng suất cao, thích nghi tốt, thời gian canh tác ngắn nên có thể tránh được rủi ro khi mùa mưa kết thúc sớm, đồng thời nông dân có thời gian chuẩn bị đất cho vụ tôm tiếp theo.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2016) Trang: 46-55
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí Số Đặc biệt 2016(2016) Trang: 53-55
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí 04(58)-2016(2016) Trang: 30-33
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2016) Trang: 997 - 1004
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016
Số tạp chí 5 (66)(2016) Trang: 95 - 102
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2016) Trang: 1-6
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016
Số tạp chí tháng 11(2016) Trang: 133-138
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 211(2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 207(2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 214(2016) Trang: 35-41
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 8 (250)(2016) Trang: 75-79
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 205(2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 62(2016) Trang: 72-77
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...