Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 213(2016) Trang: 31-36
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được thực hiện trên một trăm sáu mươi con gà mái đẻ Hisex Brown ở 63 tuần tuổi nhằm tìm ra mức bổ sung bột gừng (BG) có tác động tốt nhất lên năng suất và chất lượng trứng của gà Hisex Brown. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với bốn nghiệm thức (NT) thể hiện qua 4 khẩu phần ăn khác nhau như sau: (1) đối chứng (ĐC) chỉ bao gồm thức ăn cơ sở (KPCS); (2) BG250 gồm KPCS + 0,25% bột gừng; (3) BG500 gồm KPCS + 0,5% bột gừng; và (4) BG750 gồm KPCS + 0,75% bột gừng, thí nghiệm được lặp lại 10 lần với mỗi lần lặp lại là 4 gà mái đẻ/ô chuồng. Thí nghiệm được thực hiện tại Trại gà Hoàng Diễm, ấp Phú Thọ, xã Tân Thú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long từ 08/02/2015 đến 04/04/2016. Kết quả phân tích cho thấy bổ sung bột gừng trong khẩu phần gà mái đẻ Hisex Brown không ảnh hưởng đến khối lượng (KL) gà cuối kì, KL trứng trung bình và hiệu quả sử dụng thức ăn (P>0,05).  Tuy nhiên, tỷ lệ đẻ của gà ở các NT có bổ sung bột gừng qua các tuần tuổi cao hơn so với ĐC từ 7,2 -8,7% với tỷ lệ đẻ trung bình cao nhất ở BG500 (90,7%) và BG250 (90,5%), thấp nhất là ĐC (82%) (P500 (203,3 trứng) và BG250 (202,8 trứng); và thấp nhất ở ĐC (183,8 trứng). Kết quả phân tích về chất lượng trứng của gà qua 3 thời điểm lấy mẫu cho thấy KL trứng của gà cao nhất ở BG500 và BG750 (69,07-68,7g/trứng) so với ĐC (65,27 g/trứng) (P250 (86,45%) và BG500 (46,45%)  mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với ĐC và BG750 (-18,89%). Từ các kết quả trên có thể đề nghị sử dụng 0,25-0,50% bột gừng bổ sung vào khẩu phần của gà mái đẻ giúp cải thiện năng suất trứng của gà và hiệu quả kinh tế cho nhà chăn nuôi.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2016) Trang: 46-55
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí Số Đặc biệt 2016(2016) Trang: 53-55
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí 04(58)-2016(2016) Trang: 30-33
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2016) Trang: 997 - 1004
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016
Số tạp chí 5 (66)(2016) Trang: 95 - 102
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2016) Trang: 1-6
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016
Số tạp chí tháng 11(2016) Trang: 133-138
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 211(2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 207(2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 214(2016) Trang: 35-41
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 8 (250)(2016) Trang: 75-79
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 205(2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 62(2016) Trang: 72-77
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...