Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 6 (67)(2016) Trang: 59-64
Tạp chí: Kho học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm xác định hiệu quả của mật độ trồng và việc bổ sung một số loại hóa chất chứa canxi và silic qua lá đến năng suất và chất lượng ba giống khoai lang tím (Ipomoe batatas (L.) Lam.). Kết quả cho thấy, giống khoai lang tím Nhật Lord và giống tím Malaysia nhập nội có trọng lượng dây, đường kính củ, số củ thương phẩm và năng suất cao hơn so với giống tím Nhật HL491 nhưng hàm lượng anthocyanin thấp hơn. Các giống khoai đạt số củ và năng suất củ thương phẩm cao nhất ở thời điểm 138 NSKT. Mật độ trồng khác nhau không ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của từng giống. Nghiệm thức được phun hai lần CaSiO3, Ca(NO3)2 và Na2SiO3 ở nồng độ 500 mg/L không có sự khác về năng suất và phẩm chất nhưng bổ sung Ca(NO3)2 qua lá giúp gia tăng hàm lượng đường tổng số và hàm lượng tinh bột trong thịt củ so với đối chứng.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2016) Trang: 46-55
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí Số Đặc biệt 2016(2016) Trang: 53-55
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí 04(58)-2016(2016) Trang: 30-33
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2016) Trang: 997 - 1004
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016
Số tạp chí 5 (66)(2016) Trang: 95 - 102
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2016) Trang: 1-6
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016
Số tạp chí tháng 11(2016) Trang: 133-138
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 211(2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 207(2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 214(2016) Trang: 35-41
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 8 (250)(2016) Trang: 75-79
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 205(2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 62(2016) Trang: 72-77
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...