Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 1(2016) Trang: 167-174
Tạp chí: TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Liên kết:

Sấy phun là công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thực phẩm và dược phẩm. Trong quá trình sấy phun dịch trích từ cây thuốc Dòi, ngoài các yếu tố như nhiệt độ sấy, tốc độ dòng nhập liệu thì loại chất mang và hàm lượng chất mang bổ sung cũng có ảnh hưởng rất lớn đến các đặc tính lý hóa học của sản phẩm. Phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM) với mô hình phức hợp điểm tâm (CCD) được ứng dụng để tối ưu hóa hàm lượng maltodextrin (5-15%, w/v) và gum xanthan (0,06-0,10%, w/v) trong dịch trích thuối Dòi cho quá trình sấy phun. Các đặc tính lý hóa học của bột thuốc Dòi sấy phun (hàm lượng các hợp chất sinh học, độ ẩm và sự phân bố kích thước hạt) được phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng maltodextrin và gum xanthan tối ưu tìm được tương ứng là 9,016% và 0,077%. Với điều kiện tối ưu này, thành phẩm bột thuốc Dòi sấy phun chứa hàm lượng các hợp chất sinh học antoxian, flavonoit, polyphenol, tanin là 6,657 mg CE/100g, 28,476 mg QE/g, 26,591 mg TAE/g, tương ứng. Hàm lượng ẩm của bột đạt 6,602% với kích thước hạt 6,135 µm.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2016) Trang: 46-55
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí Số Đặc biệt 2016(2016) Trang: 53-55
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí 04(58)-2016(2016) Trang: 30-33
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2016) Trang: 997 - 1004
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016
Số tạp chí 5 (66)(2016) Trang: 95 - 102
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2016) Trang: 1-6
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016
Số tạp chí tháng 11(2016) Trang: 133-138
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 211(2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 207(2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 214(2016) Trang: 35-41
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 8 (250)(2016) Trang: 75-79
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 205(2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 62(2016) Trang: 72-77
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...