Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí Tháng 11(2016) Trang: 50-56
Tạp chí: tạp CHí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định chất lượng nhựa cuống buồng hoa và xác định thời gian thu nhựa cuống buồng hoa dừa nước sau khi cuống bắt đầu tiết nhựa. Thí nghiệm được thực hiện trên cây dừa nước (Nypa fruticans Wurmb) 5 năm tuổi tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng từ tháng 11/2013 đến tháng 4/2014. Sự biến đổi của nhựa cuống buồng hoa được khảo sát ở các thời điểm 1, 4, 7, 10, 13, 19, 25 giờ sau khi nhựa bắt đầu tiết ra được một giờ với 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại tương ứng với 0,5 lít. Cuống buồng hoa được tác động để bắt đầu tiết nhựa bằng cách uốn cong cuống buồng hoa 12 lần, tiếp theo vỗ dọc theo chiều dài cuống 64 lần, đánh bốn lần vào gốc cuống, tác động liên tục trong 5 tuần với chu kỳ 2 ngày/lần. Kết quả cho thấy sau bốn giờ nhựa tiết ra thì pH giảm và mật số vi sinh vật tăng làm cho nhựa buồng hoa trở nên hư hỏng và làm mất giá trị cảm quan về màu sắc, mùi vị và hình thái. Ngoài ra, hàm lượng sucrose, fructose và độ Brix cũng giảm dần theo thời gian khảo sát.

Các bài báo khác
Số tạp chí 8(2016) Trang: 46-55
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí Số Đặc biệt 2016(2016) Trang: 53-55
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
Số tạp chí 04(58)-2016(2016) Trang: 30-33
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2016) Trang: 997 - 1004
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tổ chức tại Trường Đại học Quảng Bình vào tháng 6 năm 2016
Số tạp chí 5 (66)(2016) Trang: 95 - 102
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Nông Nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 1(2016) Trang: 1-6
Tác giả: Nguyễn Văn Nở
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 2016
Số tạp chí tháng 11(2016) Trang: 133-138
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số tạp chí 211(2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 207(2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 214(2016) Trang: 35-41
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Số tạp chí 8 (250)(2016) Trang: 75-79
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Số tạp chí 205(2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 62(2016) Trang: 72-77
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...