Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2019
Số tạp chí 57(2019) Trang:
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Nghiên cứu nhằm xây dựng bản đồ xâm nhập mặn giai đoạn 2015 - 2019 tại tỉnh Bến Tre. Dữ liệu về độ mặn trong nước mặt của 20 trạm đo thuộc Đài KTTV tỉnh Bến Tre được thu thập và sử dụng phương pháp nội suy Kriging để xác định vùng bị ảnh hưởng mặn. Kết quả cho thấy các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, thành phố Bến Tre và một phần của huyện Chợ Lách cũng chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, với nồng độ mặn >1‰. Tuy nhiên, tần suất xâm nhập mặn cũng thay đổi qua các năm. Nghiên cứu cũng xác định được ranh giới ở độ mặn 1‰ tại vùng đã bị ảnh hưởng và vùng đang bị ảnh hưởng. Kết quả nghiên cứu tạo cơ sở cho các nhà khoa học, nhà quản lý tiến hành nghiên cứu và định hướng sử dụng đất bền vững cho địa phương.

Các bài báo khác
Số tạp chí Số 11 (108)(2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Số tạp chí 63(2019) Trang: 147-154
Tạp chí: Đại học Sư phạm Hà Nội
Số tạp chí 05(2019) Trang: 27-31
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO
Số tạp chí 18(4)(2019) Trang: 51-61
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
Số tạp chí Nov. 16(2019) Trang: 338-347
Tạp chí: International workshop 2019 on trade and science technology development in the Mekong Delta in context of international integration
Số tạp chí 249(2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...